Markarbeten Poolanläggning. Stocksund Danderyd

En fastighetsägare i Stocksund på Terrassvägen höll på att bygga hus och ska inom kort påbörja sprängning av bergmassor. Innan vi påbörjar bergsprängningen behöver vi få bort jordmassan som ligger ovanpå berget. Det vi önskar hjälp med är att få bort denna massa, som innehåller stubbar och rötter samt jord och det rör sig om ett ”jordtäcke” som är mellan 30-40 cm tjockt till berget. det är värt att notera att tomten är i en lutning vilket gör det svårt att nyttja en ”vanlig” standard grävskopa och vi tror att vi behöver ha en markentrepenör som kan tänka utanför boxen i vårat fall. Vi vill även få all denna jord bortforslad. Senare hjälpte vår byggfirma med anläggning av swimmingpool samt snickeri av tillbyggnad till fint trädäck intill poolområdet med staket, trall. Markarbeten utfördes i Danderyd kommun i Stockholm

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *