Isolering av krypvind på 1-1/2 plans hus (energirenovering). Danderyd Långängen

Vill du att våra skickliga hantverkare ska hjälpa dig med isolering av krypvind på 1 och 1/2-planshus (energirenovering) i Danderyd eller i norra Stockholm? I en villa på Platåvägen i Långängen, Danderyd erfor vår kund att mycket av husvärmen försvann genom taket. Visste du att så mycket som 15 procent av värmen försvinner genom vinden, enligt generella beräkningar? Vi åkte dit på ett kostnadsfritt platsbesök för att se över möjligheterna till en energieffektivisering av huset. Det här utmynnade i att vi isolerade både vinden och takstolarna med såväl isoleringsmaterial som klimatskivor. Kunden menar att denna upprustning har minskat elräkningarna avsevärt.

Kontakta oss idag 

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *